Toto je strojový preklad. Ospravedlňte prosím prípadné nepresnosti alebo chyby v preklade.
Originál je v českom jazyku.

Hnacie ozubené kolesá (turasy, segmenty)

napríklad:

HNACIE KOLO, PELJOB EB 14

HNACIE KOLO, PELJOB EB 12.4

HNANCÍ OZUBENÉ KOLO, Tour PELJOB ES14, EB12, EB10