Hlavy motoru

Například:

HOLÁ HLAVA MOTORU MITSUBISHI MASSEY FERGUSON MF2405-MF2410-MF2410