Hnací ozubená kola (segmenty, turasy)

Například:

HNACÍ OZUBENÉ KOLO, VOLVO MX55

HNACÍ OZUBENÉ KOLO PÁSU, VOLVO EC360BNLC, EC360B, EC330B, EC290B EC290C EC360B EC360C EC330B EC330B EC330C FC3329C ECR305C

 

HNACÍ OZUBENÉ KOLO, TURAS PELJOB EB14, EB12, EB10